About

 

TERVETULOA BLOGIINI.

Olen graafinen suunnittelija, jonka ydinosaamista on yritysilmeiden ja logojen suunnittelu. Kirjoitan blogiini aiheista, jotka kiinnostavat itseäni eniten, eli logosuunnittelusta ja typografiasta, välillä muustakin graafiseen suunnitteluun liittyvästä.

Blogin nimi, Logotyyppi, tarkoittaa nimen vakiintunutta kirjoitusasua. Se johtuu kreikan kielen sanoista logos (sana) ja typos (muoto, merkki). Sanasta Logotyyppi tulee myös sen lyhyempi ja paremmin tunnettu versio “Logo”, jonka käyttö on sittemmin laajentunut yleisesti kuvaamaan myös muunlaisia tunnuksia, kuin pelkästään nimen kirjoitusasua. Esimerkiksi yrityksen nimen yhteydessä käytettävää liikemerkkiä tai tunnusta. Sana “typografia” taas tulee kreikan kielen sanoista typos (muoto, merkki) ja graphein (kirjoitus, kirjoittaa). Sillä tarkoitetaan kirjainten ja tekstin muotoilua sekä asettelua, visuaalista järjestelyä.

Laitathan palautetta, jos pidät lukemastasi, löydät tekstistä asiavirheitä, tai vaikkapa toivot blogikirjoitusta jostain tietystä, itseäsi kiinnostavasta aiheesta.

Logosuunnittelu-portfoliooni voit tutustua osoitteessa ilkkaj.com

Ilkka Janatuinen

New Comment